Organització: AxA – PiMEC
Client: GLS Prefabricados
Concurs: 2015
1er FINALISTA
Equip: Jordi Safont-Tria, Asunción López, Mercedes Doz

Primer Concurs de Disseny d’Arquitectes per l’Arquitectura – PiMEC, on es plantejava el disseny d’unes peces prefabricades de GRC per a l’empresa GLS Prefabricados.

LEMA: CORTINA

Les cortines han estat tradicionalment utilitzades com una membrana més de l’envolvent de l’edifici; superposades a la banda interior de les obertures a fi i efecte de tenir un filtre més alhora de tamisar la llum, aïllar tèrmicament o aconseguir més privacitat.
El material i l’aparença de les cortines ha anat variant amb el pas del temps, però molt sovint no s’ha pensat la seva presència en els edificis des d’un punt de vista arquitectònic.
Proposem repensar la cortina com a element arquitectònic, posar en valor la seva funció bioclimàtica i fer-la protagonista de l’aparença exterior de l’envolvent.
Els efectes de llum i ombra que generen les ondulacions de les cortines inspiren la nova textura dels panells de GRC proposats. D’aquesta manera, traslladem l’atmosfera domèstica dels espais interiors a l’exterior, com a imatge pública de l’edifici.
Es dissenyen 3 peces de GRC: El panell A, tot llis; el panell B, meitat llis i meitat texturitzat (com una cortina mig oberta); i el panell C, totalment texturitzat. Els panells B i C es col·locaran sempre sobre o sota de les obertures, generant així una relació visual entre la rugositat dels panells i les ondulacions de la cortina de cotó.
Per tal de què la façana ventilada contribueixi a l’eficiència energètica de l’edifici, es proposa que les obertures tinguin doble fusteria amb les cortines de tela entremig. Es genera així un sistema passiu per a climatitzar l’edifici. Amb una protecció solar compatible amb la ventilació natural i una millora notable de l’aïllament tèrmic i acústic.