Safont-Tria arquitectes us tramita les Llicències municipals per a obres menors per a activitats innòcues i per a obres majors. A Barcelona ciutat, aquest tràmit es fa a través de la sol·licitud d’Informes d’Idoneïtat Tècnica.

Per a l’obertura de qualsevol local comercial, us tramitem tots els certificats de compliment de normativa i la Llicència ambiental d’activitat.

Contact us here

    El teu nom (obligatori)

    El teu email (obligatori)

    El teu número de telèfon

    Assumpte

    Missatge