Barcelona
Client: District Ciutat Vella
Sup.: 23.000 m2
Competition: 2007
Team: Jordi Safont-Tria

NEW PAVING FOR LA RAMBLA IN BARCELONA

La rajola “Rambla” està dissenyada per respondre a la singularitat, la vida i l’aigua de la Rambla. La textura emula l’agrupació dels teixits orgànics i la superfície de l’aigua sota els reflexes de la llum. D’aquesta manera, i amb la combinació de diferents colors segons s’interpreti la naturalesa del lloc, la peça aconsegueix recrear un passeig viu, alegre, dinàmic i estimulant. Les sensacions més celebrades seran el fet de poder caminar per sobre l’ARTÈRIA principal de la ciutat, i per sobre l’AIGUA que arriba al mar Mediterrani.
La Rajola Rambla és una peça de formigó bicapa, i la seva agregació per formar paviments permet una gran varietat de teixits i relleus; gràcies a la combinació de totes sis cares entre elles i a la combinació de peces de diferents colors.